Мозайките върху Блок 15 до Старото кметство на район Тракия

Автори: Трифон Неделчев, Маргарита Томова и Сашо Балдев

Дата: 80-те години на ХХ в.

Всяко от двете мозаечни пана представлява абстрактна композиция от неправилни геометрични форми. Мозайката е положена с циментов разтвор върху бетонна основа. Техниката на изпълнение е opus tessellatum. Използваните тесери са в осем цвята: бяло (мрамор), сиво-черно, сиво, сиво-зелено, охра (варовик), червено, оранжево, синьо (смалт); размерите на тесерите варират от 1,5 х 1,5 см до 5 х 5 см.

Линк към Google Maps:

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov