Мoзайка Пощенски гълъби в Централна поща

Автор: Георги Божилов – Слона

Дата: 1977 г.

Размери: 15,87 х 4,30 м

Мозайката се намира в сградата на Централна поща, като заема почти цялата северна стена на вътрешното фоайе. Тя представя декоративна композиция със стилизирани фигури на гълъби, развити симетрично по хоризонтала. Повърхността на мозайката е пластична, а изграждането на пластиката следва принципите на сграфитото. Пластиката е градирана от тъмно към светло, т.е. – тъмните тонове са най-ниски, с градация на релефа от 1,5 – 2 см се преминава към светлите тонове. Авторът показва добро разбиране на технологията и техниката на мозайката, съобразявайки стилизацията на фигурите и оформящите се цветни петна с възможностите за изпълнение в рамките на един ден. По този начин се избягват видимите шевове (джорнати), които се получават при снаждането на мозайката. Могат да бъдат разграничени техниките, използвани в реденето на фона и фигурите. Фонът е изграден в техника opus segmentatum със сравнително едри тесери с неправилна форма с размери, вариращи от 2,5 до 8 см. Фигурите са изпълнени в техника opus tessellatum със сравнително едри тесери с правилна форма. Използваният свързващ разтвор за редене на мозайката е циментов, видим във фугите и в разрушенията. Мозайката е редена на място, чрез т.нар. директен метод, с тесери от естествен камък в пет цвята – черно, бяло (мрамор и бял варовик), охра, светлозелено и по-тъмно зелено.

Според участници в процеса мозайката не е редена от автора, а са използвани изпълнители.

Пловдив, Централна поща. Антон Чалъков/ФБН, 2023

Централна поща в Пловдив.

Линк към Google Maps:

Георги Божилов – Слона
Снимка: © Георги Панамски

Георги Божилов – Слона е роден през 1935г. в гр. Пловдив. През 1959г. завършва ВИИИ „Н. Павлович“ (дн. Национална художествена академия) специалност „Декоративно-монументална живопис“ в ателието на проф. Георги Богданов. От 1960г. участва в организирания художествен живот в страната и чужбина, като е част от артистичната общност на пловдивската група на художниците, заедно с Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Христо Стефанов. От 1961г. членува в Съюз на бълагарските художници (СБХ).

Художникът работи предимно кавалетна живопис, но има и няколко произведения в областта на стенно-монументалните изкуства в техника сграфито и мозайка.

Сред емблематичните му монументалните му творби са:

• “Прослава на славянските просветители”: сграфито, Пловдив, 1968;

• “Чичовци”: стенопис/фреско, Народна Библиотека “Ив.Вазов”, Пловдив, 4/3м., арх. Мария Милева, 1974;

• “Пощенски гълъби”: мозайка, Централна поща, Пловдив, 5/14м., арх. Ж. Стойков, 1977;

• “Христо Г. Данов”: сграфито, калкан на ул. “Съборна”, Пловдив, 15м./12, 80м., арх. Петко Кекеманов, 1978.

Георги Божилов-Слона е удостоен е със следните звания и награди: Заслужил художник, 1979, орден „Народна Република България“, II степен 1985, орден „Св. Св. Кирил и Методий”, I степен, награда „Захарий Зограф“.

Художникът умира през 2001 г. в следствие на тежка автомобилна катастрофа.

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov