Мoзайка Пощенски гълъби в Централна поща

Автор: Георги Божилов – Слона

Дата: 1977 г.

Размери: 15,87 х 4,30 м

Мозайката се намира в сградата на Централна поща, като заема почти цялата северна стена на вътрешното фоайе. Тя представя декоративна композиция със стилизирани фигури на гълъби, развити симетрично по хоризонтала. Повърхността на мозайката е пластична, а изграждането на пластиката следва принципите на сграфитото. Пластиката е градирана от тъмно към светло, т.е. – тъмните тонове са най-ниски, с градация на релефа от 1,5 – 2 см се преминава към светлите тонове. Авторът показва добро разбиране на технологията и техниката на мозайката, съобразявайки стилизацията на фигурите и оформящите се цветни петна с възможностите за изпълнение в рамките на един ден. По този начин се избягват видимите шевове (джорнати), които се получават при снаждането на мозайката. Могат да бъдат разграничени техниките, използвани в реденето на фона и фигурите. Фонът е изграден в техника opus segmentatum със сравнително едри тесери с неправилна форма с размери, вариращи от 2,5 до 8 см. Фигурите са изпълнени в техника opus tessellatum със сравнително едри тесери с правилна форма. Използваният свързващ разтвор за редене на мозайката е циментов, видим във фугите и в разрушенията. Мозайката е редена на място, чрез т.нар. директен метод, с тесери от естествен камък в пет цвята – черно, бяло (мрамор и бял варовик), охра, светлозелено и по-тъмно зелено.

Според участници в процеса мозайката не е редена от автора, а са използвани изпълнители.

Линк към Google Maps:

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov