Мозайките от читалище Алеко Константинов

Автори: Вълчан Петров

Дата: 80-те години на ХХ в.

Размери: 4,33 х 1,93 м

Мозайката изобразява два грифона, композирани симетрично от двете страни на декоративен щит. Използваният материал за тесери е изцяло изкуствен – позлатени стъклени плочки в различни нюанси на старо злато, бронз и мед за фона, и смалт, оцветен в зелено, оранжево, червено, охра и жълто с по няколко нюанса от цвят. Свързващият разтвор, светъл на цвят, вероятно цимент с фин пълнител, се наблюдава във фугите и в разрушените участъци.

По информация от автора мозаечното пано е изпълнено лично от него през 80-те години на ХХ в.

Линк към Google Maps:

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov