Пластична мозайка във водно съоръжение пред Поликлиниката в район Тракия

Автори: Трифон Неделчев и Маргарита Томова

Дата: 80-те години на ХХ в.

Пластични форми от бетон, покрити с мозайка с изцяло декоративен характер в техника opus tessellatum. Използваните тесери са в четири цвята: бяло (мрамор), сиво-черно, охра (варовик), червено (смалт); размерите на тесерите варират от 1,5 х 3 см до 5 х 5 см. Прецизно наредена, с много равна повърхност въпреки сложните обемни форми. Мозаечният набор е положен с циментов разтвор като фугата е добре запълнена.

Пловдив, Поликлиниката в район „Тракия“, водно съоръжение с пластична мозайка от Трифон Неделчев и Маргарита Томова. Антон Чалъков/ФБН, 2021

Поликлиниката в район „Тракия“, в Пловдив, водно съоръжение с пластична мозайка.

Линк към Google Maps:

Трифон Неделчев

Трифон Неделчев,
снимка: личен архив

Скулпторът Трифон Неделчев е роден през 1945г. в пловдивското село Марково. Завършва специалност „Скулптура” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Изявява се активно в българския художествен живот от 80-те години на ХХ век. От 1992г. живее и работи в Лайпциг, Германия и участва в голям брой експозиции. Работи доминиращо в техниката на акварела. Работи в сътрудничество с „Freien Schule für Künstlerisches Gestalten“ в гр. Баденвайлер, Баден Вюртемберг. Произведения на художника се намират в НХГ, в ГХГ- Пловдив и други галерии в България. Негови творби са притежание на частни колекции в Германия, Австрия, Ливан и САЩ.

Маргарита Томова

Маргарита Томова
снимка: личен архив

Маргарита Томова е родена в София. Завършва ВИИИ „Н. Павнович“ (дн. НХА), специалност „Керамика“, през 1970 г. при проф. Венко Колев. От 1981 г. Участва във всички национални изложби на приложното изкуство, както и в колективни експозиции в Германия, Русия, Италия, Франция. Член на СБХ от 1983 г. Работи на свободна практика в сферата на декоративната керамика и монументалните изкуства. Автор на монументални реализации в Пловдивски регион, в колектив с Трифон Неделчев.

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov