Пластична мозайка във водно съоръжение пред Поликлиниката в район Тракия

Автори: Трифон Неделчев и Маргарита Томова

Дата: 80-те години на ХХ в.

Пластични форми от бетон, покрити с мозайка с изцяло декоративен характер в техника opus tessellatum. Използваните тесери са в четири цвята: бяло (мрамор), сиво-черно, охра (варовик), червено (смалт); размерите на тесерите варират от 1,5 х 3 см до 5 х 5 см. Прецизно наредена, с много равна повърхност въпреки сложните обемни форми. Мозаечният набор е положен с циментов разтвор като фугата е добре запълнена.

Линк към Google Maps:

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov