Мозайките от Подлеза до Баня старинна

Автор: Йоан Левиев

Дата: 70-те години на ХХ в.

Размери: 4,78 х 2,36 м; 2,92 х 2,36 м и 4 х (3,50 х 2,36 м)

Шестте мозаечни пана се намират в подлеза на кръстовището на булевардите „Цар Борис III Обединител“ и „6 септември“, в съседство на Баня Старинна (Чифте хамам, XVI в.). Височината на паната е предопределена от височината на подлезното съоръжение, а ширината им варира: четири са с еднакви размери, разположени едно до друго, петото е по-голямо и заема централна стена,   а шестото е най-голямо и е изпълнено в края на източния ръкав, извеждащ към Небет тепе.

Всички пана съдържат разновременните имена на града – Пулпудева, Trimontium и Плоудин (първите четири пана), Philippopolis и Пловдив (петото) и Филибе и Пълдин (шестото). За разликата от малките пана, чиито изобразителни полета са заети от правоъгълници в два хоризонтални реда, двете най-големи пана са с фигурални композиции, представящи авторовото виждане за историческите персонификации на града. Така например мъжката глава в петото пано е наполовина антична – увенчана е с лавров венец и до нея е изписано античното имe на града, Philippopolis, и наполовина съвременна – косите й се развяват като победни знамена и до нея е изписано съвременното име на града: Пловдив. Върху главата е поставена и своеобразна корона, съставена от знаковите за града седем хълма (тепета). В най-голямото пано (шестото) са изобразени две мъжки фигури: едната в облика на средновековния Пълдин, а другата на османския Филибе. Те са симетрично разположени от двете страни на съд с бликаща вода, над който е представено слънце. Две обърнати към извора птици са кацнали на раменета на фигурите.

Техниката на изпълнение на мозайката е opus tessellatum. За тесерите е използван естествен камък в шест цвята: червено, бежово, черно, тъмносиво, светлосиво и бяло. Мозайката е редена с циментов разтвор, видим във фугите и в липсите. Повечето тесери са ръчно сечени, с неправилна форма, с размери на страните от 2 до 8 см, някои дори и по-големи.

По сведения на очевидци мозайката е редена на място от изпълнители.

Линк към Google Maps:

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov