Мозайка Меркурий от Международен панаир Пловдив

Автор: Христо Стефанов и Валентин Старчев

Дата: 1987 г.

Мозайката се намира върху фасадата на централната сграда на Международния панаир Пловдив. Разположена е на ъгъла, формиран от южната и западната фасада  на сградата, и заема равни площи от тях.

Представен е образът на древноримския бог Меркурий, покровител на търговците и пътешествениците. Лицето е разработено пластично – очи, нос, устни, спускащи се по раменете коси, както и характерната за античната иконография на този персонаж крилата шапка. Геометрични преплитащи се фигури изобразяват пейзажи от Пловдив и създават алюзия за телесното присъствие на този крилат пратеник на боговете.

Мозайката е силно пластична. Част от челото, носа, скулите, ушите, устните и брадичката на Меркурий са направени от големи бучардисани блокове варовик, изявени високо над останалата част от мозайката, която е в opus tessellatum. Крилете на Меркурий и цялостният контур на мозайката са изградени от ръчно обработени (глицовани) варовикови плочи.

Линк към Google Maps:

Галерия

Copyright © 2021 - Balkan Heritage Foundation | Customized by Anton Chalakov